Có 1 kết quả:

miễn dịch

1/1

miễn dịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

miễn dịch

Từ điển trích dẫn

1. Khỏi mắc bệnh, nhờ đã có kháng thể tự nhiên, gọi là “tiên thiên miễn dịch” 先天免疫, hoặc được chích ngừa, gọi là “hậu thiên miễn dịch” 後天免疫.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khỏi mắc bệnh truyền nhiễm ( vì đã tiêm hoặc uống thuốc ngừa ).