Có 1 kết quả:

nhi khoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khoa chuyên về chăm sóc dinh dưỡng, trị bệnh... cho trẻ con.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghành học về cách trị bịnh trẻ con.