Có 1 kết quả:

nhập trường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vào hội trường hoặc kịch trường.
2. Đặc chỉ vào trường thi (“khảo trường” 考場). ◇Nguyên sử 元史: “Phàm tựu thí chi nhật, nhật vị xuất nhập trường, hoàng hôn nạp quyển” 凡就試之日, 日未出入場,黃昏納卷 (Tuyển cử chí 選舉志, Nhất).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vào nơi học tập, vào học — Vào nơi thi cử. Bắt đầu vào thi.