Có 1 kết quả:

nhập môn

1/1

nhập môn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. vào qua cửa
2. giới thiệu một vấn đề gì
3. bắt đầu một việc gì