Có 1 kết quả:

nội huynh đệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Anh và em trai của vợ.
2. Con trai của cậu (“cữu” 舅 cậu, là anh hay em của mẹ).