Có 1 kết quả:

nội tắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một thiên trong sách “Lễ Kí” 禮 記, nói về phép tắc mà người đàn bà phải theo để cư xử phải đạo.
2. Mượn chỉ phụ chức, phụ đạo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép cư xử trong nhà — Tên một thiên trong sách Lễ kí, nói về phép tắc mà người đàn bà phải theo để cư xử phải đạo. » Khúc thư châu thổi sạch tiếng hoà, khuôn nội tắc đã gây nên nhân nhượng « ( Phan Huy Ích ).