Có 1 kết quả:

nội tẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ nghỉ ngơi thường ngày. ◇Khổng Tử gia ngữ 孔子家語: “Khang Tử trú cư nội tẩm, Khổng Tử vấn kì sở tật” 康子晝居內寢, 孔子問其所疾 (Khúc lễ Tử Cống vấn 曲禮子貢問) Khang Tử ban ngày ở chỗ nghỉ ngơi, Khổng Tử hỏi ông có bệnh gì.
2. Phòng ngủ của phụ nữ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Hựu kì hậu vi nội tẩm, chu liêm tú mạc, lan xạ hương sung dật phún nhân” 又其後為內寢, 朱簾繡幕, 蘭麝香充溢噴人 (Kim hòa thượng 金和尚) Ở phía sau lại có phòng ngủ, rèm đỏ màn thêu xông lan xạ thơm phức.
3. Chỗ ở của vợ cả.
4. Phiếm chỉ nội thất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phòng ngủ trong nhà.