Có 1 kết quả:

nội chính bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bộ nội vụ (tiếng Anh: the Ministry of the Interior).