Có 1 kết quả:

toàn tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài năng tinh thông hoàn hảo về mọi mặt. ◎Như: “văn võ toàn tài” 文武全才 giỏi cả văn lẫn võ.
2. Chỉ người có tài năng phát triển toàn diện. Ngày xưa thường chỉ người kiêm bị cả văn tài và vũ lược.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm đủ sự giỏi giang.

Một số bài thơ có sử dụng