Có 1 kết quả:

lưỡng khả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đồng thời nhận là có thể hai thứ sự vật tương phản hoặc đối lập.
2. Cái này hoặc cái kia đều có thể. ◇Lão Xá 老舍: “Thành bất thành hoàn tại lưỡng khả na” 成不成還在兩可哪 (Long tu câu 龍鬚溝, Đệ nhị mạc) Thành hay không thành, cả hai cũng đều có thể lắm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cả hai đều có thể được cả.