Có 1 kết quả:

bát địch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời cổ chỉ chung các giống dân sống phía bắc Trung Quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các giống dân sống ở các vùng xa.