Có 1 kết quả:

bát mi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cặp lông mày giống hình chữ Bát.