Có 1 kết quả:

công phân

1/1

công phân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. centimét
2. gam (đơn vị đo khối lượng)

Từ điển trích dẫn

1. Lượng từ: phân tây (tiếng Pháp: centimètre), bằng một phần trăm của một “công xích” 公尺 thước tây (tiếng Pháp: mètre).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân tây, tức Centimètre. Một Gờ-ram ( gramme ).