Có 1 kết quả:

công lợi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lợi ích chung cho công chúng. ☆Tương tự: “công ích” 公益.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Công ích 公益.