Có 1 kết quả:

công vụ

1/1

công vụ

giản thể

Từ điển phổ thông

công vụ, việc công