Có 2 kết quả:

công ticông ty

1/2

công ti

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Đoàn thể tổ chức sản xuất kinh doanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn thể nhỏ, quy tụ những người cùng bỏ vốn tổ chức kinh doanh kiếm lời.

công ty

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công ty