Có 1 kết quả:

công thẩm

1/1

công thẩm

giản thể

Từ điển phổ thông

thẩm tra tại toà án