Có 1 kết quả:

công thốn

1/1

công thốn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

decimét