Có 1 kết quả:

công khố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ quan chính phủ cai quản hiện kim, chứng phiếu, chứng khoán và những tài vật khác. Gồm có quốc khố, tỉnh khố, thị khố và huyện khố.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kho tiền bạc của quốc gia.