Có 1 kết quả:

công dụng

1/1

công dụng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồ dùng công cộng