Có 1 kết quả:

công bỉnh

1/1

công bỉnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kilôlít