Có 1 kết quả:

công luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bình luận công chính. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Đô đốc thử ngôn, thậm thị công luận” 都督此言, 甚是公論 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Đô đốc nói lời này, thật là công bình chính trực.
2. Bình luận của công chúng.
3. Công lí, định lí. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Sơ do kinh nghiệm nhi nhập công luận, thứ cánh do công luận nhi nhập tân kinh nghiệm” 初由經驗而入公論, 次更由公論而入新經驗 (Phần 墳, Khoa học sử giáo thiên 科學史教篇) Ban đầu do kinh nghiệm mà đi vào công lí, sau lại do công lí mà thu nhập kinh nghiệm mới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn tán của mọi người.

Một số bài thơ có sử dụng