Có 2 kết quả:

công lícông lý

1/2

công lí

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Lượng từ đơn vị chiều dài: cây số, tức 1000 m.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây số, tức 1000 thước tây.

Một số bài thơ có sử dụng

công lý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kilômét

Một số bài thơ có sử dụng