Có 1 kết quả:

lục nhâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một phép bói toán, tính theo ngũ hành, cùng với khoa Thái ất và khoa Độn giáp, gọi là Tam thức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một phép bói toán, tính theo ngũ hành, cùng với khoa Thái ất và khoa Độn giáp, gọi là Tam thức. » Lục nhâm, lục giáp chốn nào chẳng hay «. ( Lục Vân Tiên ).