Có 1 kết quả:

lục tình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu thứ tình cảm của người, gồm: “hỉ, nộ, ai, lạc, hiếu, ố” 喜, 怒, 哀, 樂, 好, 惡 mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu thứ tình cảm của con người, gồm: Hỉ, Nộ, Ai, Cụ, Ái, Ố và Dục.