Có 1 kết quả:

lục cực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu điều cùng cực hung xấu: chết non, bệnh, lo, nghèo, tật, và yếu đuối (“hung đoản chiết” 凶短折, “tật” 疾, “ưu” 憂, “bần” 貧, “ác” 惡, “nhược” 弱).
2. Sáu cực: Mệnh, xú, phúc, thưởng, họa, phạt. ◇Dật Chu thư 逸周書: “Lục cực: mệnh, xú, phúc, thưởng, họa, phạt. Lục cực bất doanh, bát chánh hòa bình” 六極: 命, 醜, 福, 賞, 禍, 罰. 六極不嬴, 八政和平 (Thường huấn 常訓).
3. Gọi chung sáu thứ bệnh về: gân, xương, thịt, tinh, khí, máu (“cân” 筋, “cốt” 骨, “nhục” 肉, “tinh” 精, “khí” 氣, “huyết” 血).
4. Bốn phương và trên dưới là “lục cực” 六極.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu điều khổ sở, chết non, đau ốm, nghèo nàn có tật, và hèn yếu. Bài Hàng nho phong vị phú của Nguyễn CôngTrứ có câu: » Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai «.