Có 1 kết quả:

lục dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sáu điều ham muốn, do Lục căn 六根 mà ra, gồm: Mắt muốn nhìn đẹp, Tai muốn nghe hay, Mũi muốn ngửi thơm, Lưỡi muốn nếm ngon, Thân xác muốn sướng, Ý nghĩ muốn vui.