Có 1 kết quả:

lục khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Lục khí” 六氣 gồm: âm, dương, gió, mưa, tối và sáng (âm, dương, phong, vũ, hối, minh 陰, 陽, 風, 雨, 晦, 明).
2. Cũng chỉ “lục tình” 六情 gồm: yêu, ghét, mừng, giận, thương, vui (“hiếu, ố, hỉ, nộ, ai, lạc” 好, 惡, 喜, 怒, 哀, 樂).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo quan niệm xưa, Lục khí gồm: âm, dương, gió, mưa, tối và sáng.