Có 1 kết quả:

lục cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu thứ hạt cây ăn sống được, gồm Đạo ( lúa nếp ). Lương ( lúa tẻ ), Thúc ( hạt đậu ), Mạch ( lúa mì ), Thử ( hạt kê ) và Tắc ( hạt ngô, bắp ).