Có 1 kết quả:

lục tỉnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu tỉnh miền Đông và Tây Nam (Việt Nam), gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu tỉnh miên đông và tây Nam, gồm: Biên Hoà, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên.

Một số bài thơ có sử dụng