Có 1 kết quả:

lục phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dạ dày, mật, ruột già, ruột non, bong bóng, ba mạng mỡ: “vị, đảm, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu” 胃, 膽, 大腸, 小腸, 膀胱, 三焦 gọi chung là “lục phủ” 六腑.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ y học thời xưa chỉ sáu cơ quan trong cơ thể, gồm: vị, đảm, tam tiêu, bàng quan, đại tường và tiểu tường.