Có 1 kết quả:

lục giác hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình sáu góc.