Có 1 kết quả:

quan tâm

1/1

quan tâm

giản thể

Từ điển phổ thông

quan tâm, để ý, lưu tâm