Có 1 kết quả:

binh doanh

1/1

binh doanh

giản thể

Từ điển phổ thông

doanh trại quân độ