Có 1 kết quả:

điển thường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép tắc thường ngày phải theo, đạo thường, thường quy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc hằng ngày phải theo. Đạo thường.