Có 1 kết quả:

tái dã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Luôn, bao giờ nữa, vĩnh viễn. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Ngã khước bất yếu nhĩ khứ. Nhĩ nhược bất y ngã khẩu, tái dã hưu thượng ngã môn” 我卻不要你去. 你若不依我口, 再也休上我門 (Đệ lục ngũ hồi) Thiếp không muốn chàng đi. Nếu chàng không nghe lời thiếp, thì chàng (đi luôn đi), đừng bao giờ trở lại cửa nhà thiếp nữa.
2. Tới cực hạn, tới mức cùng. ◇Tuấn Thanh 峻青: “Phụng Anh tái dã nhẫn bất trụ liễu, phẫn nộ chung ư bạo phát” 鳳英再也忍不住了, 憤怒終於爆發 (Lê minh đích hà biên 黎明的河邊, Đông khứ liệt xa 東去列車) Phụng Anh đã tới độ không chịu nổi nữa, cơn giận (sau cùng phải) bùng lên.