Có 1 kết quả:

trụ

1/1

trụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mũ trụ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mũ đội của chiến sĩ thời xưa. ◎Như: “giáp trụ” 甲冑 áo giáp và mũ trụ.

Từ điển Thiều Chửu

① Mũ trụ. Mũ đội ra trận phòng tên đạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũ sắt của vị tướng thời xưa đội khi ra trận. Td: Giáp trụ ( chú ý: Chữ Trụ này thuộc bộ Quynh 冂 ).

Từ ghép 2