Có 1 kết quả:

mạo xưng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giả mạo tên xưng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xưng láo, nói láo.