Có 1 kết quả:

mịch
Âm Hán Việt: mịch
Unicode: U+5196
Tổng nét: 2
Bộ: mịch 冖 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丶フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

mịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. trùm khăn lên đầu
2. bộ mịch

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trùm, đậy.

Từ điển Thiều Chửu

① Trùm, lấy khăn trùm lên trên đồ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Trùm lên (bằng khăn).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che trùm — Tên một bộ chữ Trung Hoa, bộ Mịch.