Có 1 kết quả:

đông thiên

1/1

đông thiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mùa đông

Từ điển trích dẫn

1. Mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mùa đông.

Một số bài thơ có sử dụng