Có 1 kết quả:

đông học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian nhập học vào mùa đông. Lệ xưa, sau vụ lúa tháng 10 âm lịch, học trò nhập học, gọi là Đông học.