Có 1 kết quả:

đông qua

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây bí, bí đao.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây bí. Trái bí.