Có 1 kết quả:

băng đảo

1/1

băng đảo

giản thể

Từ điển phổ thông

Iceland