Có 1 kết quả:

băng xuyên

1/1

băng xuyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông băng