Có 1 kết quả:

băng kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một thời kì địa chất, tức thời kì băng hà, các vùng Bắc Âu, Bắc Á và Mĩ châu đều bị băng giá phủ kín.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thời kì địa chất, tức thời kì băng hà, các vùng Bắc Âu, Bắc Á và Mĩ châu đều bị băng giá phủ kín ( période glacciaire ).