Có 1 kết quả:

băng tiêu ngoã giải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giá tan ngói vỡ. Tỉ dụ vỡ lở, tan vỡ hoặc thất bại, li tán. ☆Tương tự: “vũ tán vân tiêu” 雨散雲消.