Có 2 kết quả:

băng bạcbăng đạo

1/2

băng bạc

phồn & giản thể

băng đạo

phồn & giản thể