Có 1 kết quả:

băng hài

1/1

băng hài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giày trượt băng

Từ điển trích dẫn

1. Bàn giày để trượt trên băng giá (tiếng Pháp: patin à glace).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giầy trượt tuyết ( patin, skate ).