Có 1 kết quả:

băng thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài thú sống ở vùng biển lạnh bắc Trung Hoa, hình dạng như con chuột cực lớn, có bộ lông rất dầy và mềm, dùng làm áo lạnh rất tốt.