Có 2 kết quả:

dã dongdã dung

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Trang điểm lộng lẫy.
2. Dung mạo xinh đẹp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu.